Normkritiska perspektiv på språk – FST:s språkdag 2016

Föreningen Språkrådgiving och textvård bjuder in till språkdag fredagen den 21 oktober i vackra lokaler på Högskolan för lärande och kommunikation på Högskolan i Jönköping. Värd för dagen är Jönköping University (ju.se).

Temat för dagen är ”Normkritiska perspektiv på språk”. Normkritik är ett högst aktuellt ämne som går att applicera på såväl klarspråksarbete och webbredigering som pedagogik och journalistik, för att bara nämna några områden där föreningens medlemmar är verksamma. Exempel på frågeställningar som föreläsningar och diskussioner kommer att beröra är

· Varför behövs ett normkritiskt perspektiv i allmänhet och på språket i synnerhet?

· Hur går normkritiskt språkarbete till i praktiken?

· Vilket gehör får projekt som utmanar rådande normer i språket?

· Hur uppfattar läsarna normkritiska texter?

· Finns det en konflikt mellan normkritik och klarspråk?

Språkdagen 2016 är ett ypperligt tillfälle för kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och givande samtal med andra som arbetar med eller studerar språk.

Program

11.30 – 12: 15 gemensam lunch på högskolans restaurang för den som så önskar

12:15 – 12:30 Registrering

12:30 – 12:45 FST:s ordförande, Sanna Smithberger, inleder konferensen

12:45 – 13:30 Elin Segerstedt: Att arbeta medvetet och inkluderande med språket
Elin Segerstedt kommer att ge en introduktion till vad normkritisk medvetenhet i språklig kommunikation innebär, leda ett samtal kring autentiska exempel och ge konkreta råd för den som vill använda sig av ett mer inkluderande språk.

13:45 – 14:15 Gruppdiskussion

14:15 – 14:45 Fika

14:45 – 15:30 Inti Chavez Perez: Att arbeta normkritiskt med språket i böcker
Inti Chavez Perez är författare till sex- och samlevnadsböckerna Respekt och Lätta sexboken. För att kunna spegla ungdomars liv och vinna deras förtroende måste han ständigt arbeta normkritiskt. 2012 utsågs han av regeringen till expert i sexualitetsfrågor i utredningen Män och jämställdhet.

15:45 – 16:00 Jönköping University

16:00 Dagen avslutas

Anmälan

Språkdagen 2016 är kostnadsfri och alla är välkomna. Du som medlem får gärna ta med en kollega eller kompis. Vi tar emot anmälningar till miajulia.jensen (a) gmail.com. Ange bara ditt namn. Sista anmälningsdag är 7 oktober. Observera att anmälan är bindande och uteblir du debiteras du 200 kr.

Vägbeskrivning

Språkdagen äger rum i sal Hc 217 på Högskolan för kommunikation och lärande i Jönköping. Adressen är Gjuterigatan 5.

Till Jönköping med buss eller tåg
För tågresor till Jönköping C, se SJ

För bussresor till Jönköpings Resecentrum, se Swebus eller Nettbuss

Högskolan ligger ca 15 minuters promenad från Jönköpings C och Resecentrum. Vill du åka lokalbuss till högskolan finns det flera alternativ, se Jönköpings länstrafik

Till Jönköping med bil
Kör mot Jönköpings centrum och följ skyltar mot Centrum V. (GPS-koorindter: latutud 57 46,698′, longitud 014 09,799′)

Parkeringar finns både på högskoleområdet och i närheten av högskolan. Det finns även möjlighet att parkerar i Munksjöparken.

Föreningen Språkrådgivning och textvård