Styrelsen är död, länge leve styrelsen!

Under föreningens årsmöte valdes, i enlighet med stadgarna, en ny styrelse.

I början av mars hade Föreningen Språkrådgivning och textvård sitt årsmöte. På agendan stod bland annat val av styrelse och styrelseledamöter. Så efter ett varmt avtackande av den sittande styrelsen, fick följande personer förtroendet att driva föreningen under 2017.

  • Hanna-Karin Grensman (ordförande), författare, frilansskribent och föreläsare
  • Mia Jensen, textvårdare på Scania
  • Karin Hansson, klarspråksexpert på SCB
  • Mikael Berger, doktorand i nordiska språk vid Lunds universitet
  • Ulrika Gotthardsson, processamordnare på Jordbruksverket och språkkonsult
  • Eva Bäckström, examinerad språkrådgivare och textvårdare
  • Gunnel Hammar, examinerad språkrådgivare och textvårdare

Kontakta gärna styrelsen har tankar och idéer om föreningens verksamhet eller om du är intresserad av att bidra till det praktiska arbetet.  Kontaktuppgifter hittar du här. Vi ser fram emot att höra av dig!

Ps. För närvarande söker vi medlemmar som är intresserade av att sitta i valberedningen.

Föreningen Språkrådgivning och textvård