Logotyp Föreningen Språkrådgivning och textvård

Detta är föreningen

Föreningen Språkrådgivning och textvård är en ideell yrkesförening som bildades på Linnéuniversitetet i Växjö i september 2011. Syftet med föreningen är att fungera som nätverk för personer som arbetar med eller studerar språkrådgivning och textvård. Enligt stadgarna ska föreningen ordna medlemsträffar, vara ett forum för textvårdsfrågor och marknadsföra medlemmarnas kompetens.

Vi arrangerar språkdagar och språkkonferenser. Vi ordnar bokcirklar där du som medlem kan vara med och diskutera intressanta böcker om språk. Vi erbjuder våra medlemmar som har eget företag att marknadsföra sig på föreningens webbplats utan extra kostnad. Vi har även en Facebookgrupp där vi diskuterar språkfrågor eller tipsar varandra om språkrelaterade ämnen. Facebookgruppen är öppen för alla språkintresserade. För dig som är medlem finns även ett medlemsforum där du kan ge andra medlemmar tips eller ställa frågor.

Styrelsen 2017

Styrelsens består av fem ordinarie medlemmar och två suppleanter som har en mandatperiod på två respektive ett år.

Hanna-Karin Grensman, ordförande
Mia Jensen, ordinarie ledamot
Karin Hansson, ordinarie ledamot
Mikael Berger, ordinarie ledamot
Ulrika Gotthardsson, ordinarie ledamot
Eva Bäckström, suppleant
Gunnel Hammar, suppleant

Styrelsen för FST 2017

fr.v.: Gunnel Hammar (infälld) Mikael Berger, Mia Jensen, Eva Bäckström, Karin Hansson, Hanna-Karin Grensman, Ulrika Gotthardsson (infälld)

 

 

 

 

 

 

 

 

Valberedningen
Vakant (sammankallande)
Vakant

Föreningen Språkrådgivning och textvård