Axplock från tidigare aktiviteter

Deltagare

Språkdag på Scania, Södertälje, 2014. Foto: Eva Jernström

Föreningen arrangerar både medlemsträffar och större konferenser. Medlemsträffarna ordnar vi på olika orter i Sverige. De innehåller ofta ett par föreläsningar och tid för diskussioner och erfarenhetsutbyte. Du som är medlem kan läsa mer om dem på vår medlemssida.

När det gäller större evenemang har vi varit medarrangör till två språkkonferenser vid Linnéuniversitetet i Växjö: Forum för textforskning ochTextvård i yrkeslivet.

Forum för textforskning (FoT 8), 11–12 juni 2013

Textvård i yrkeslivet, 1–2 juni 2012

Föreningen Språkrådgivning och textvård