Skrivelse till Näringsdepartementet om TNC:s hotade verksamhet

Föreningen Språkrådgivning och textvård är mycket oroad för regeringens planer att minska anslaget till Terminologicentrum TNC. Vi har därför skickat en skrivelse till Näringsdepartementet där vi begär att regeringen gör en konsekvensanalys av vad förslaget innebär för det fackspråkliga arbetet både för myndigheter och svenskt näringsliv. Läs mer: TNC & skrivelse Näringsdepartementet (öppnas som pdf).

Föreningen Språkrådgivning och textvård