Språkdag på Scania i Södertälje

Föreningens språkdag ägde rum på Scania i Södertälje den 20 november och bjöd på flera presentationer. Temat för konferensen var terminologi och fackspråk. Här nedan presenterar vi dagens föredragshållare. Du som är medlem i föreningen får en utförligare rapport i vårt medlemsblad som kommer ut under december månad.

Åsa Holmér, TNC

Åsa Holmér, TNC. Foto: Eva Jernström 

Åsa Holmér, TNC, var först ut i talarstolen. Hon berättade om TNC:s arbete och tog upp flera exempel på ord och uttryck som behandlats på TNC.

Pilvi Mattila och Jean Hessel från Språkrådet

Pilvi Mattila och Jean Hassel, Språkrådet. Foto: Eva Jernström 

Från Språkrådet kom Pilvi Mattila, språkvårdare i finska, Jean Hassel, språkvårdare i jiddish och Baki Hassan språkvårdare i romska. De berättade om sitt arbete med terminologi och ordlistor på minoritetsspråken.

Kerstin Lindmark, Scania

Kerstin Lindmark, Scania. Foto: Eva Jernström 

Kerstin Lindmark talade om Scanias arbete med att kartlägga och förteckna verb-objekt-konstruktioner för att underlätta för skribenter och översättare.

Deltagare

Foto: Eva Jernström

Konferensen lockade ett 40-tal deltagare, både medlemmar och icke-medlemmar.

Fikarast

 Medlemmar i föreningen. Foto: Eva Jernström

 

Mia Jensen, Stina Uddman

 Mia Jensen, Scania och Stina Uddman, Tydlig text. Foto: Eva Jernström

Värdar för språkdagen var styrelsemedlemmarna i föreningen, Mia Jensen och Stina Uddman. Tack för ett utmärkt arrangemang!

 Föreningen Språkrådgivning och textvård