Under föreningens årsmöte valdes, i enlighet med stadgarna, en ny styrelse.

I början av mars hade Föreningen Språkrådgivning och textvård sitt årsmöte. På agendan stod bland annat val av styrelse och styrelseledamöter. Så efter ett varmt avtackande av den sittande styrelsen, fick följande personer förtroendet att driva föreningen under 2017.

  • Hanna-Karin Grensman (ordförande), författare, frilansskribent och föreläsare
  • Mia Jensen, textvårdare på Scania
  • Karin Hansson, klarspråksexpert på SCB
  • Mikael Berger, doktorand i nordiska språk vid Lunds universitet
  • Ulrika Gotthardsson, processamordnare på Jordbruksverket och språkkonsult
  • Eva Bäckström, examinerad språkrådgivare och textvårdare
  • Gunnel Hammar, examinerad språkrådgivare och textvårdare

Kontakta gärna styrelsen har tankar och idéer om föreningens verksamhet eller om du är intresserad av att bidra till det praktiska arbetet.  Kontaktuppgifter hittar du här. Vi ser fram emot att höra av dig!

Ps. För närvarande söker vi medlemmar som är intresserade av att sitta i valberedningen.

Den 4 mars 2017 anordnar föreningen Språkrådgivning och textvård medlemsträff och årsmöte i Stockholm.

Den här gången inleder vi med ett föredrag av Mikael Berger, som är medlem i föreningen och doktorand i nordiska språk vid Lunds universitet. Utgångspunkten för föredraget är följande fråga: Vilka observerbara effekter har klarspråk på läsningen av myndighetstexter? Detta kommer Mikael att diskutera utifrån sin masteruppsats Hur läser mottagaren? Effekter av klarspråk i läsning, där han genom ögonrörelseexperiment undersökte läsningen av klarspråkligt kontra icke-klarspråkligt omarbetade myndighetstexter.

De som vill träffas för en gemensam lunch på restaurang Koloni vid 11.30. (Deras meny hittar du här.)

Datum: Lördag den 4 mars 2017

Tid:
Samling 12.30
Föreläsning 13.00
Fika och mingel 14.00
Årsmöte 14.30
Vi slutar senast 16.30

Plats: LM Ericssons väg 30 i Hägersten (Försäkringskassans lokaler vid Telefonplan)

Hitta: Ta tunnelbanans röda linje 14 mot Fruängen och kliv av vid Telefonplan. Försäkringskassan ligger i det stora vita huset tvärs över planen, bredvid Konstfack. Restaurang Koloni ligger i samma hus.

Anmäla: Mejla till agneta.haggstrom@forsakringskassan.se senast 2 mars om du kommer på medlemsträffen. Om du bara vill komma på årsmötet behövs ingen anmälan, men du måste ringa till Agneta Häggström för att bli insläppt.

Frågor: Ring till Agneta på 0707-73 33 81

Föreningen Språkrådgiving och textvård bjuder in till språkdag fredagen den 21 oktober i vackra lokaler på Högskolan för lärande och kommunikation på Högskolan i Jönköping. Värd för dagen är Jönköping University (ju.se).

Temat för dagen är ”Normkritiska perspektiv på språk”. Normkritik är ett högst aktuellt ämne som går att applicera på såväl klarspråksarbete och webbredigering som pedagogik och journalistik, för att bara nämna några områden där föreningens medlemmar är verksamma. Exempel på frågeställningar som föreläsningar och diskussioner kommer att beröra är

· Varför behövs ett normkritiskt perspektiv i allmänhet och på språket i synnerhet?

· Hur går normkritiskt språkarbete till i praktiken?

· Vilket gehör får projekt som utmanar rådande normer i språket?

· Hur uppfattar läsarna normkritiska texter?

· Finns det en konflikt mellan normkritik och klarspråk?

Språkdagen 2016 är ett ypperligt tillfälle för kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och givande samtal med andra som arbetar med eller studerar språk.

Program

11.30 – 12: 15 gemensam lunch på högskolans restaurang för den som så önskar

12:15 – 12:30 Registrering

12:30 – 12:45 FST:s ordförande, Sanna Smithberger, inleder konferensen

12:45 – 13:30 Elin Segerstedt: Att arbeta medvetet och inkluderande med språket
Elin Segerstedt kommer att ge en introduktion till vad normkritisk medvetenhet i språklig kommunikation innebär, leda ett samtal kring autentiska exempel och ge konkreta råd för den som vill använda sig av ett mer inkluderande språk.

13:45 – 14:15 Gruppdiskussion

14:15 – 14:45 Fika

14:45 – 15:30 Inti Chavez Perez: Att arbeta normkritiskt med språket i böcker
Inti Chavez Perez är författare till sex- och samlevnadsböckerna Respekt och Lätta sexboken. För att kunna spegla ungdomars liv och vinna deras förtroende måste han ständigt arbeta normkritiskt. 2012 utsågs han av regeringen till expert i sexualitetsfrågor i utredningen Män och jämställdhet.

15:45 – 16:00 Jönköping University

16:00 Dagen avslutas

Anmälan

Språkdagen 2016 är kostnadsfri och alla är välkomna. Du som medlem får gärna ta med en kollega eller kompis. Vi tar emot anmälningar till miajulia.jensen (a) gmail.com. Ange bara ditt namn. Sista anmälningsdag är 7 oktober. Observera att anmälan är bindande och uteblir du debiteras du 200 kr.

Vägbeskrivning

Språkdagen äger rum i sal Hc 217 på Högskolan för kommunikation och lärande i Jönköping. Adressen är Gjuterigatan 5.

Till Jönköping med buss eller tåg
För tågresor till Jönköping C, se SJ

För bussresor till Jönköpings Resecentrum, se Swebus eller Nettbuss

Högskolan ligger ca 15 minuters promenad från Jönköpings C och Resecentrum. Vill du åka lokalbuss till högskolan finns det flera alternativ, se Jönköpings länstrafik

Till Jönköping med bil
Kör mot Jönköpings centrum och följ skyltar mot Centrum V. (GPS-koorindter: latutud 57 46,698′, longitud 014 09,799′)

Parkeringar finns både på högskoleområdet och i närheten av högskolan. Det finns även möjlighet att parkerar i Munksjöparken.

Den 20 mars har föreningen sitt årsmöte i Göteborg. Som medlem kan du lämna förslag om föreningens verksamhet via en motion till årsmötet. Skicka din motion till info(a)sprakradgivning.se senast den 1 februari.

Boka in torsdagen den 20 november redan nu! Då ordnar Föreningen Språkrådgivning och textvård en dag på temat Terminologi och fackspråk. Det blir en heldag med föredrag och diskussioner och ett tillfälle att träffa andra som jobbar med språkvård och terminologi på olika sätt.

Dagen kommer att hållas i Scanias lokaler i Södertälje. Lokalen ligger nära tågstationen Södertälje Syd som är lätt att ta sig till från alla delar av landet.

Mer information om föredrag, tider och hur du anmäler dig kommer senare!


Föreningen Språkrådgivning och textvård