Välkommen till våra digitala träffar 2021

Välkommen till våra digitala träffar! I februari 2021 håller föreningen Språkrådgivning och textvård sina första digitala träffar för medlemmar och andra intresserade. Vi möts på Zoom under en lunch och en kväll och lyssnar till föredragshållare och diskuterar. Temat tar vid där textvårdsdagen 2019 slutade – Flerspråkighet och textvård på andra språk än svenska. Träffarna…

Välkommen på föreningens språkdag i Göteborg 2019

Välkommen till Föreningen Språkrådgivning och textvårds språkdag 2019 i Göteborg! Lördag den 7 december anordnar föreningen en eftermiddag med temat flerspråkighet på Handelshögskolan i Göteborg. Ni kommer bland annat att få lyssna till Sofia Malmgård och Morena Azbel Schmidt som pratar om sin helt nya bok Sveriges språkflora – Handbok för flerspråkigt samhälle och Irene…