Om föreningen Språkrådgivning och textvård

Vi är en ideell yrkesförening som bildades på Linnéuniversitetet i Växjö i september 2011. Syftet är att vara ett nätverk för personer som arbetar med eller studerar språkrådgivning och textvård och utveckla våra medlemmars kompetens.

För att vårda nätverket ordnar vi fysiska medlemsträffar. En av dem är årsmötet på våren, en annan är vår årliga språkdag på hösten.

Eftersom vi är spridda över landet försöker vi också skapa och vårda nätverk online genom

Andra aktiviteter som har genomförts är bokcirklar och föreläsningar. Eftersom vi är en ganska liten förening är det extra värdefullt med engagerade medlemmar!

Föreningens stadgar

Här hittar du föreningens stadgar.

Styrelsen 2023

  • Alexander Katourgi, ordförande
  • Ulla Bohman, vice ordförande
  • Katarina Lindve, sekreterare
  • Mattias Emanuelsson, kassör
  • Ester Hedberg, medlemsansvarig
  • Kristin Land, suppleant
  • Tanja Lind, suppleant
  • Anni Martinsdottir, suppleant

Föreningen Språkrådgivning och textvård