Om föreningen Språkrådgivning och textvård

Vi är en ideell yrkesförening som bildades på Linnéuniversitetet i Växjö i september 2011. Syftet är att vara ett nätverk för personer som arbetar med eller studerar språkrådgivning och textvård och utveckla våra medlemmars kompetens.

För att vårda nätverket ordnar vi fysiska medlemsträffar. En av dem är årsmötet på våren, en annan är vår årliga språkdag på hösten.

Eftersom vi är spridda över landet försöker vi också skapa och vårda nätverk online genom

Andra aktiviteter som har genomförts är bokcirklar och föreläsningar. Eftersom vi är en ganska liten förening är det extra värdefullt med engagerade medlemmar!

Styrelsen 2019

Styrelsen består av fem ordinarie medlemmar och en suppleant. Vi ses online ungefär en gång i månaden.

Mia Jensen, ordförande
Eva Bäckström, vice ordförande
Gunnel Hammar, kassör
Eva Sahlström, sekreterare
Hatem Zamel Abacid, ordinarie ledamot
Hilda Sterner, suppleant

Du som är medlem kan läsa mer om oss i styrelsen på medlemssidorna.

Valberedning inför årsmötet 2020:

Karin Hansson
Anne Isberg
[vakant]

Föreningen Språkrådgivning och textvård