Om föreningen Språkrådgivning och textvård

Vi är en ideell yrkesförening som bildades på Linnéuniversitetet i Växjö i september 2011. Syftet är att vara ett nätverk för personer som arbetar med eller studerar språkrådgivning och textvård och utveckla våra medlemmars kompetens.

För att vårda nätverket ordnar vi fysiska medlemsträffar. En av dem är årsmötet på våren, en annan är vår årliga språkdag på hösten.

Eftersom vi är spridda över landet försöker vi också skapa och vårda nätverk online genom

Andra aktiviteter som har genomförts är bokcirklar och föreläsningar. Eftersom vi är en ganska liten förening är det extra värdefullt med engagerade medlemmar!

Styrelsen 2020

Styrelsen består av fem ordinarie medlemmar och en suppleant. Vi ses online ungefär en gång i kvartalet. Klicka på respektive styrelseledamots namn för en presentation.

Mia Jensen, ordförande
Hatem Zamel Abacid, vice ordförande
Mattias Emanuelsson, kassör
Eva Sahlström, sekreterare
Björn Gustavsson, ordinarie ledamot
Vanja Vinter, suppleant

Valberedning inför årsmötet 2021:

Hilda Sterner
Karin Hansson
Anne Isberg

Föreningen Språkrådgivning och textvård