Om föreningen Språkrådgivning och textvård

Vi är en ideell yrkesförening som bildades på Linnéuniversitetet i Växjö i september 2011. Syftet är att vara ett nätverk för personer som arbetar med eller studerar språkrådgivning och textvård och utveckla våra medlemmars kompetens.

För att vårda nätverket ordnar vi fysiska medlemsträffar. En av dem är årsmötet på våren, en annan är vår årliga språkdag på hösten.

Eftersom vi är spridda över landet försöker vi också skapa och vårda nätverk online genom

Andra aktiviteter som har genomförts är bokcirklar och föreläsningar. Eftersom vi är en ganska liten förening är det extra värdefullt med engagerade medlemmar!

Föreningens stadgar

Här hittar du föreningens stadgar.

Styrelsen 2021

Styrelsen består av fem ordinarie medlemmar och en suppleant. Vi ses online ungefär en gång i kvartalet. Klicka på respektive styrelseledamots namn för en presentation.

Valberedning inför årsmötet 2022:
  • Hilda Sterner
  • Elisabeth Lundberg-Karlsson
  • Eva Bäckström
Föreningen Språkrådgivning och textvård