Om föreningen Språkrådgivning och textvård

Vi är en ideell yrkesförening som bildades på Linnéuniversitetet i Växjö i september 2011. Syftet är att vara ett nätverk för personer som arbetar med eller studerar språkrådgivning och textvård och utveckla våra medlemmars kompetens.

För att vårda nätverket ordnar vi fysiska medlemsträffar. En av dem är årsmötet på våren, en annan är vår årliga språkdag på hösten. 

Eftersom vi är spridda över landet försöker vi också skapa och vårda nätverk online genom

Andra aktiviteter som har genomförts är bokcirklar och föreläsningar. Eftersom vi är en ganska liten förening är det extra värdefullt med engagerade medlemmar!  

Styrelsen 2018

Styrelsen består av fem ordinarie medlemmar och två suppleanter. Vi ses online ungefär en gång i månaden.

Mia Jensen, ordförande
Eva Bäckström, vice ordförande
Gunnel Hammar, kassör
Ulrika Gotthardsson, sekreterare
Mikael Berger, ordinarie ledamot
Axel Svahn, suppleant
Peter Hultgren, suppleant

Du som är medlem kan läsa mer om oss i styrelsen på medlemssidorna.

Valberedning inför årsmötet 2019:

Eva Sahlström
Stina Uddman
Helene Wallskär

Från vänster: Peter Hultgren, Mikael Berger, Mia Jensen, Ulrika Gotthardsson, Eva Bäckström och Gunnel Hammar. Infälld “på tavlan”: Axel Svahn.

Föreningen Språkrådgivning och textvård