Hatem Zamel Abacid, vice ordförande

Namn: Hatem Zamel Abacid

Min roll i styrelsen är: Vice ordförande

En språkfråga som är viktig för mig är: Använda riktigt skrivspråk och nå de som bara behärskar sin egen dialekt (arabiska).

Min erfarenhet av språkrådgivning och textvård är: Intresset väcktes rejält under studierna i praktisk filosofi och då kursen i semantik. Sedan blev det nödvändigt att översätta några samhällsvetenskapliga artiklar från franska till svenska och då blev det intressant att översätta även mitt eget modersmål arabiska till och från svenska. Tog det på stort allvar och blev auktoriserad i båda riktningarna. Arbetade som frivillig terminologirådgivare en dag/vecka i gamla TNC (Tekniska nomenklaturcentralen) i Gamla Stan på 1980-talet. Har utvecklat och översatt standardverket Svensk grammatik på arabiska. Som översättare är man textvårdare på heltid.

Under det kommande året vill jag bidra till föreningen genom att: Lära mig föreningskulturen för att nästa år komma med egna förslag.

Mer om mig:

  • Jag bor: Söderhamn och Stockholm
  • En annan plats där jag gillar att vara är: Egypten, Turkiet, Frankrike och Senegal
  • På vardagarna brukar jag: Jobba och jobba med översättning och tolkning och mitt fackliga uppdrag samt mina politiska intressen.
  • På helgerna brukar jag: Jobba och jobba, simma eller promenera och på sistone jollra med mitt barnbarn.
Föreningen Språkrådgivning och textvård