Lunchseminarium 25 januari – Korp och annan språkteknologisk fauna

Hej medlem i FST!
Den 25 januari kl. 12.00–13.00 ordnar vi årets första lunchseminarium för medlemmar.
Är du inte medlem kan du enkelt bli det: https://sprakradgivning.se/bli-medlem/
Zoomlänk har skickats ut via medlemsmejlen.

Seminarieledarna har bett att få seminariefrågor på förhand. Skicka dina frågor till info@sprakradgivning.se så vidarebefordrar vi dem!

Korp och annan språkteknologisk fauna
– hur man på egen hand kan ta reda på mer om språket

I det här lunchföredraget visar Susanna Karlsson och Aleksandrs Berdicevskis några användbara funktioner ur Språkbankens korpusverktyg Korp. De visar också upp ett par nya verktyg, bland annat Mink, som låter dig göra undersökningar av ditt eget material. Det kommer att finnas tillfälle att ställa frågor både om hur man använder Språkbankens språkteknologiska verktyg och vad man kan vänta sig från Språkbanken framöver.

Susanna Karlsson är docent i nordiska språk. Hon använder språkteknologiska verktyg både för sin forskning och för att kunna ge bruksbaserade rekommendationer i Språket i P1. Susanna är utbildningsansvarig och programkoordinator för Språkkonsultprogrammet vid Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi vid Göteborgs universitet.
Aleksandrs (Sasha) Berdicevskis är forskare i språkteknologi vid Språkbanken Text, Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi, Göteborgs universitet. Han både utvecklar språkteknologiska verktyg (t.ex. arbetar med förbättring av annoteringskvalitet i Korp) och använder dem i sin egen forskning (t.ex. kvantitativ analys av språkförändringar i dagens svenska).
Väl mött,
Styrelsen i FST

Similar Posts