vi vill gärna bli fler

Bli medlem i vår förening!

Fler medlemmar innebär ett större nätverk och mer kompetens samlad på ett ställe.

Tillgång till vårt nätverk

Du får tillgång till vår slutna Facebook-grupp, utöver den öppna gruppen som alla kan vara med i.

Lunchseminarier

Du får inbjudan till våra kostnadsfria lunchseminarier som sker via dator vid ett par tillfällen per år.

Språkkonferens

Varje höst brukar vi anordna en språkkonferens över en dag. Som medlem kan du delta till ett förmånligt pris.

Annons på vår webbplats

Du som är frilansare eller egenföretagare inom språk och text kan annonsera dina tjänster gratis på vår webbplats.

Mer om medlemskapet

Fullvärdig medlem kan du bli om du uppfyller något av följande:

– läser eller har avslutat kursen Språkrådgivning och textvård vid Linnéuniversitetet.
– arbetar professionellt med språkvård eller liknande.

Intressemedlem kan du bli om du har ett intresse för språk eller text, men inte uppfyller kriterierna för att bli fullvärdig medlem. Som intressemedlem saknar du rösträtt i föreningen, men har i övrigt tillgång till samma förmåner som övriga medlemmar.

Hedersmedlem är en titel som styrelsen kan dela ut. Det görs bara i enstaka fall.

Det kostar 250 kr per år att vara medlem i föreningen. Om du blir medlem 1 september eller senare gäller medlemskapet även nästa år. Du betalar in medlemsavgiften på bankgiro
397-4474. I fortsättningen skickas ett mejl ut om medlemsavgiften i början av varje år.

Du som behöver faktura på medlemsavgiften, mejlar oss på info@sprakradgivning.se.

Från och med år 2025 höjs avgiften till 300 kr per år.

Vi uppmuntrar aktiva medlemmar och är ofta intresserade av medlemmar som vill engagera sig. Kontakta oss på info@sprakradgivning.se om du är medlem och skulle vilja ha en roll i arbetet med föreningen. Engagemanget sker ideellt, utan ersättning.

Har du några frågor eller funderingar?
Kontakta oss!