Man som språkvårdar

Hitta kompetenta språkvårdare till ditt språkuppdrag

En del av föreningens medlemmar arbetar som språkvårdare och flera är egenföretagare. Här kan du se några av dem och hitta just den person som du behöver för ditt språkuppdrag. Alla är utbildade i att skriva, granska och korrigera text. Många erbjuder även skrivkurser och coachning av skribenter i praktiskt skrivande.

Språkvårdarna har i viss mån olika inriktningar och erfarenheter som kan vara värdefulla i just ditt uppdrag. Välkommen att läsa mer på respektive språkvårdares webbplats och kontakta dem direkt för mer information.

Katarina Byding

Examinerad språkkonsult med 25 års erfarenhet av att göra texter begripliga och språkligt korrekta och att utbilda i skrivande. Tar även gärna uppdrag som redaktör.  
www.byding.se

Ulrika Gotthardsson

Ordingenjör – civilingenjör och språkrådgivare i Jönköping. Textgranskar och förädlar brukstexter. Håller föreläsningar, seminarier och coachar skribenter.
www.uttryckeriet.se

Gunnel Hammar

Examinerad språkrådgivare och textvårdare. Språkgranskar, skriver egna texter och ger språkråd. www.textetc.se                                                        

Terese Isacson

Examinerad språkrådgivare och lektör. Textgranskar skön- och facklitteratur. Håller skrivkurser och coachar författare. Examen i litteraturvetenskap.
www.isatext.se 

Kristin Land
Kristin Land
Tvärvetenskaplig språkkonsult och skribent. Teknologie doktor, Cambridge English CPE. Granskar och översätter rapporter och vetenskapliga texter. Utbildar i att skriva begripligt. www.kontexta.nu
Eva Sahlström
Examinerad språkrådgivare och journalist. Skriver din text, granskar den du skrivit eller coachar dig medan du skriver. www.sahlstrom.info

Petra Vainionpää

Examinerad språkkonsult i svenska med klarspråk och offentlig svenska som specialitet. Granskar och skriver texter, dokumenterar konferenser och utbildar om effektivt skrivande.www.petrasordforrad.se

Barbro Zetterberg

Examinerad språkrådgivare och textvårdare. Gymnasielärare, ekonom. Utbildar och språkgranskar i klarspråk. Specialitet: ett bra skriftligt bemötande. Z-text.se / Z-text på Facebook / www.z-text.se

Porträtt på kvinna

Helena Englund Hjalmarsson

Examinerad språkkonsult i svenska  med kunskaper i pedagogik och design och konstruktion av användar-gränssnitt. Erfaren författare och webbspecialist. englundhelena@gmail.com

Björn Gustavsson

Björn Gustavsson

Högt meriterad korrekturläsare alltsedan 1980-talet (riksdagen, dagspress, bokförlag) söker nya uppdrag. Är även kulturskribent och författare. Mer på min sida: www.bjorngustavsson.net

 

Tilda KarlssonTilda Karlsson

Magisterexamen i språkrådgivning och textvård. Korrekturläser och textgranskar både skönlitterärt och facktexter. Speciellt intresse för datorer, teknik och populärvetenskap. karlsson.tilda@outlook.com

Elisabeth Linder

Elisabeth Linder

Jag gör din text begriplig – för dem du vill nå! Senior rådgivare i kommunikation, och mycket erfaren textredigerare och korrekturläsare. Jag tar även gärna redaktörsuppdrag. https://linderkultur.se/

Stina Uddman

Stina Uddman

Korrekturläsning och textgranskning av såväl skön- som facklitteratur.
www.tydligtext.se                                                                                                                                                                                     

Föreningen Språkrådgivning och textvård