Man som språkvårdar

Hitta kompetenta språkvårdare till ditt språkuppdrag

En del av föreningens medlemmar arbetar som språkvårdare och flera är egenföretagare. Här kan du se några av dem och hitta just den person som du behöver för ditt språkuppdrag. Alla är utbildade i att skriva, granska och korrigera text. Många erbjuder även skrivkurser och coachning av skribenter i praktiskt skrivande.

Språkvårdarna har i viss mån olika inriktningar och erfarenheter som kan vara värdefulla i just ditt uppdrag. Välkommen att läsa mer på respektive språkvårdares webbplats och kontakta dem direkt för mer information.

Katarina Byding

Examinerad språkkonsult med 25 års erfarenhet av att göra texter begripliga och språkligt korrekta och att utbilda i skrivande. Tar även gärna uppdrag som redaktör.  
www.byding.se

Ulrika Gotthardsson

Ordingenjör – civilingenjör och språkrådgivare i Jönköping. Textgranskar och förädlar brukstexter. Håller föreläsningar, seminarier och coachar skribenter.
www.uttryckeriet.se

Hanna-Karin Grensman

Examinerad språkvårdare, frilansskribent och författare. Djupa kunskaper inom strategisk kommunikation, textproduktion, språkgranskning och föreläsningar.
www.grensmans.se 

Terese Isacson

Examinerad språkrådgivare och lektör. Textgranskar skön- och facklitteratur. Håller skrivkurser och coachar författare. Examen i litteraturvetenskap.
www.isatext.se 

Eva Sahlström

Erfaren journalist och textvårdare. Skriver egna texter, redigerar och berbetar andras texter, korrekturläser och ger råd om språk. www.sahlstrom.info                     

Petra Vainionpää

Examinerad språkkonsult i svenska med klarspråk och offentlig svenska som specialitet. Granskar och skriver texter, dokumenterar konferenser och utbildar om effektivt skrivande.www.petrasordforrad.se

Barbro Zetterberg

Examinerad språkrådgivare och textvårdare. Gymnasielärare, ekonom. Utbildar och språkgranskar i klarspråk. Specialitet: ett bra skriftligt bemötande. Z-text.se / Z-text på Facebook / www.z-text.se

Porträtt på kvinna

Helena Englund Hjalmarsson

Examinerad språkkonsult i svenska  med kunskaper i pedagogik och design och konstruktion av användar-gränssnitt. Erfaren författare och webbspecialist. englundhelena@gmail.com

Ulrika Gustafsson

Redaktör och skribent. Granskning och produktion av skön- och facklitteratur. Specialitet: läsarvänlig facklitteratur. Läs mer om mina tjänster på:
www.textochkultur.se

Gunnel Hammar

Examinerad språkrådgivare och textvårdare. Språkgranskar, skriver egna texter och ger språkråd. www.textetc.se                                                        

Stina Uddman

Stina Uddman

Korrekturläsning och textgranskning av såväl skön- som facklitteratur.
www.tydligtext.se                                                                                                                                                                                     

Helene Wallskär

Frilansskribent och examinerad språkrådgivare.
www.wallskar.se

Föreningen Språkrådgivning och textvård