Våra talare på konferensen Språk och demokrati

Alexander Katourgi

Alexander är doktorand i nordiska språk vid Lunds universitet, och forskar om skiljetecken i svenska texter. Han har tidigare varit språkkrönikör och översättare, och gav 2020 ut populärvetenskapliga Svenskan går bananer. Sedan våren 2022 är Alexander också ordförande för föreningen Språkrådgivning och textvård.

Bild1

Ingrid Olsson

Ingrid är språkvårdare i svenska på avdelningen Språkrådet vid Institutet för språk och folkminnen. Där arbetar hon med klarspråk, språkrådgivning och som redaktör för bulletinen Klarspråk. Ingrid är en också mycket aktiv i olika internationella nätverk för klarspråk och Plain Language.

Bild2

Ulla Bohman

Ulla har arbetat med mänskliga rättigheter, tillgänglighet och lättläst svenska i över 30 år. Från svenska Amnesty, via Centrum för lättläst och Myndigheten för tillgängliga medier till den egna firman Boarve konsult AB. Ulla bearbetar information till lättläst svenska, håller föreläsningar om rätten till delaktighet och utbildar i att skriva enkelt och begripligt. Hon har också skrivit kapitlet om lättläst i Sverige i The Handbook of Easy Language. Sedan våren 2022 är Ulla vice ordförande i Föreningen Språkrådgivning och textvård.

Bild3

Gunilla Almström Persson

Gunilla är forskare och lärare i svenska och retorik vid Stockholms universitet. Just nu forskar hon på valspråket 2022. En röd tråd genom hennes arbeten är förståelse av påverkan och makt i ett alltmer informaliserat offentligt rum. Gunilla har under de senaste åren tillsammans med kolleger från andra discipliner byggt upp ett tvärvetenskapligt nätverk Språk och politik och deltar i arbetet med Stockholms universitets framtida forskningsområdet Språk och makt.

Bild4

Ester Hedberg

Ester är journalist och språkrådgivare. Hon är anställd som bland annat redaktör och projektledare på Dyslexiförbundet. Hon har arbetat med projektet Begriplig text, Erasmus+ projektet EASIT och varit delredaktör för en ISO-standard om ”Easy Language”, som snart ska publiceras. Nyligen skrev Ester en magisteruppsats vid Linnéuniversitetet om faktorer som påverkar begripligheten i audiovisuellt nyhetsinnehåll. Fokus har varit på vad som är begripligt för personer som kan behöva gott om tid och tydliga förklaringar för att förstå.

Bild5

Emelie Fjertorp

Emelie jobbar som språkkonsult och skribent i egen firma, Fjera AB. Hon var nyligen projektledare för ett webbtextprojekt i Jönköpings kommun i egenskap av att vara anställd stödpedagog i Jönköpings kommun. I projektet fick mottagare med olika intellektuella och psykiska funktionsnedsättningar läsa och reagera på språk och innehåll i socialtjänstens webbtexter.

Bild6

Karin Påle-Bartes

Karin är rådman vid Södertörns tingsrätt. Hon har i flera år lett arbetet med att utveckla domskrivningen på sin tingsrätt – den domstol i landet som arbetar mest och systematiskt med att förbättra skrivandet. Karin är också med i Klarspråksnämnden.

Bild7
Foto: Carl Johan Erikson

Fredrik Kullberg

Fredrik är journalist och författare. Han skriver om samhället, ledarskap, kriser och konflikter, bland annat i tidningen Chef. Han är också manusförfattare till podden Svenska bedragare. Fredrik har skrivit sju böcker och var år 2020 nominerad till Stora Fackbokspriset. Nu är han aktuell med den nya boken Svensk floskelordbok: managementjargong, politiska plattityder, värdegrundsbabbel.

Bild8