Språk och text

 

 

INSTÄLLT

Konferensen För svenskan i tiden skulle ha ägt rum den 24 november 2023 men har tyvärr ställts in. Vi hoppas få se er nästa år!

Orden som försvannUlla Bohman

Ulla Bohman tar oss med på språklig resa.

Ulla Bohman bearbetar information till lättläst svenska, håller föreläsningar om rätten till delaktighet och utbildar i att skriva enkelt och begripligt. Hon driver sedan 2018 företaget Boarve konsult AB. Hon har också skrivit kapitlet om lättläst i Sverige i The Handbook of Easy Language. Sedan våren 2022 är Ulla vice ordförande i Föreningen Språkrådgivning och textvård.

 

Följ med på språkmuseum!Sofia Malmgård

Det är nästan 15 år sedan Patrik Hadenius startade Språktidningen. Det är också över fem år sedan Sofia Malmgård började skriva boken Sveriges språkflora. Båda publikationerna har med en blandning av lust och lärdom fått många fler än anat att inse att språk är både intressant och kul! Nu är det dags för nästa steg: en fysisk plats, ett monument, ett lockande showroom för språk – Språkmuseet. Ta del av planerna på ett nytt språkmuseum i Stockholm – och följ med till ett annat språkmuseum, som redan finns!

Sofia Malmgård är examinerad språkkonsult i svenska. Hon är översättare och den ena av två författare till boken Sveriges språkflora – handbok för ett flerspråkigt samhälle som kom ut i en andra upplaga 2021.

Eva NordgrenFrån A till öxla under 500 år:
Vad händer efter bokstaven ö?

En presentation om det kommande revideringsarbetet av Svenska Akademiens ordbok, SAOB.

Eva Nordgren är kommunikatör och biträdande redaktör vid Svenska Akademiens ordboksredaktion i Lund.

 

ISO-standard för lättläst text
– behövs det verkligen?Ester Hedberg

Nyligen publicerades en ny ISO-standard för hur man gör texter lätta att läsa och förstå. Vad är en ISO-standard? Varför behövs det en standard? Hur har arbetet gått till? Detta får vi svar på i denna presentation.

Ester Hedberg är journalist och språkrådgivare. Hon har arbetat många år som bland annat redaktör och projektledare på Dyslexiförbundet. Just nu är hon projektledare på Afasiförbundet för det nystartade projektet #Levlaupp.

 

Hens väg in i svenskanMärta Berglund

Hen är i dag ett etablerat pronomen i svenskan, men dess väg in i språket har varit lång och inte helt okomplicerad. Denna föreläsning fokuserar på hur ordets etablering i det svenska språket har sett ut, och varför ordet fick så stor uppmärksamhet av såväl akademiker som gemene man.

Märta Berglund är tidigare student vid Uppsala universitet med en magisterexamen i svenska. I sin kandidatuppsats studerade hon hens etablering i svenska bloggtexter.

 

Coronabubbla och Putinpriser
– nyorden speglar svenskans och samhällets utvecklingOla Karlsson

Språkrådets nyordslista speglar utvecklingen av ordförråd och ordbildningsmönster, samtidigt som den sammanfattar samtiden och året som gått. Listan vill uppmana till språklig kreativitet, men väcker också frågor om språk och makt: Vem hittar på orden, vem godkänner dem, hur letar de sig in i ordböckerna? Vilka tendenser kan vi se i nyorden och vilka teman har präglat de senaste årens listor?

Ola Karlsson är språkvårdare på Språkrådet, där han bland annat är nyordsredaktör och huvudredaktör för Svenska skrivregler.

 

Kristy Beers FägerstenEngelska och svenska i samspel:
Det går en liten nånting så här

Engelska hörs och syns överallt i Sverige. Språket är ständigt i bruk men har ändå inte lyckats utplåna svenska såsom länge har fruktats. Överlag råder ett spännande samspel mellan svenska och engelska med ömsesidig inverkan. Hur ser detta ut?

Kristy Beers Fägersten är professor i engelska med lingvistisk inriktning vid Södertörns högskola. Hennes forskning rör svordomar samt språkbruk i tecknade serier, tv-serier, och andra former av populär kultur. Hon är medredaktör för antologin English in the Nordic Countries: Connections, Tensions, and Everyday Realities, som utkommer oktober 2023.

 

Språket, språkteknologin och framtiden
– vart är vi på väg?Rikard Domeij

Rickard Domeij pratar om språkteknologin och dess betydelse för språk och språkanvändning utifrån egen erfarenhet som forskare i språkteknologi och språkvårdare på Språkrådet. Vad är språkteknologi och varför är det viktigt? Hur påverkas språk och språkanvändning? Vad händer med språk utan språkteknologi? Vart är utvecklingen på väg?

Rickard Domeij är doktor i datorlingvistik vid Stockholms universitet och språkteknologiansvarig på Språkrådet vid Institutet för språk och folkminnen.

 

Vi serverar en varm vegetarisk lunch.
På eftermiddagen blir det både fika och språklig speeddejting.

Välkommen!