Lunchföreläsning: SAOB – Från A till öxla under 500 år

Istället för den inställda konferensen För svenskan i tiden bjuder Föreningen Språkrådgivning och textvård in till Zoomföreläsning med Eva Nordgren, redaktör på Svenska Akademiens ordbok.

Ordbokens sista band har nyligen skickats till tryck, men det betyder inte att den är klar – Eva kommer att berätta om arbetet med SAOB och om arbetet med att införa nya ord, ändrade betydelser och för att göra ordboken mer användarvänlig.

Föreläsningen är öppen för medlemmar i Språkrådgivning och textvård och ges via Zoom den 24 november kl. 12.15–13.00. Länk skickas till medlemmarna per mejl.

Similar Posts