Föreningen Språkrådgivning och textvård arrangerar återigen en konferens om språk. I år är titeln För svenskan i tiden. Språkdagen hålls fredagen den 24 november på Lustikulla konferens i Stockholm.

Några exempel på innehållet är:

 • språket då och nu
 • nyord
 • engelskans påverkan på svenskan
 • robotar som framtidens språkspecialister, eller?

Programmet och alla talare kommer att presenteras i våra sociala kanaler efter sommaren. Anmäl dig redan nu för att säkert få en plats.

Läs mer och anmäl dig via länken:
Språkdagen För svenskan i tiden

Varmt välkommen!

Den 10 maj kl. 12.00 anordnar föreningen årets första lunchseminarium! Talar gör Gunilla Almström Persson, som skulle medverkat på vår konferens i höstas. Så här beskriver hon sitt föredrag:
Vad gömmer sig bakom texten?
Fjolårets valrörelse präglades av budskap snarare än argumentation.
Valet av ord eller kanske snarare vilken typ av ord stor betydelse får då särskild betydelse. De ord man söker ska samla många människor mot gemensamma mål. Detta är inte olikt strävan vid formuleringar i organisationers värdegrunder.
Vad är detta för typ av ord?

Väl mött på Zoom! Länk har skickats ut i medlemsmejlen.

Boka 24 november i din kalender för

konferensen För svenskan i tiden!

Föreningen Språkrådgivning och textvård arrangerar återigen en konferens om språk.
Platsen är Lustikulla konferens i Stockholm.

Några exempel på innehållet är:

 • språket då och nu
 • nyord
 • engelskans påverkan på svenskan
 • robotar som framtidens språkspecialister, eller?

Håll utkik efter mer information om konferensen i våra sociala kanaler.
Så småningom hittar du där både program och länk till anmälan.

27 09 2022

Lunchseminarium

Den 6 oktober kl. 12.00 anordnar föreningen Språkrådgivning och textvård ett lunchseminarium – i dubbel bemärkelse:

Vad är en macka?
Vilken enkel fråga; det är ju bröd med pålägg! Fast … betyder det att semlor och hamburgare är mackor? Var går gränsen mellan en macka och en sub, är fladdermöss fåglar och hur många färger finns det egentligen? I detta populärvetenskapliga seminarium får du tänka lite extra både på din lunch och din språkkänsla när du får upp ögonen för semantiken, betydelseläran. Föreläsare och seminarieledare är Alexander Katourgi, doktorand i svenska tillika ordförande för föreningen Språkrådgivning och textvård.

Seminariet hålls över Zoom. Mejla info@sprakradgivning.se om du vill vara med –‍ antalet platser är begränsat!

Under en medlemsträff i januari 2022, som innehöll en demo av Språkbankens korpusverktyg Korp, delade medlemmarna tips på vidare läsning och andra korpustjänster med varandra. Här kommer alla länktips!

 • Finska språkinstitutets information om Korp:

https://www.sprakinstitutet.fi/sv/sprakhjalp/ordlistor_och_webbkallor/sprakbanken

https://www.sprakbruk.fi/-/flyg-med-korpen

 • Projektet Interaktion och variation i pluricentriska språk (IVIP), som har byggt upp en videokorpus:
 • Corpus of Contemporary American English, en engelskspråkig amerikansk korpus:

https://www.english-corpora.org/coca

 • Treq, en tjeckisk tvåspråkig korpus:

treq.korpus.cz

I samband med årsmötet i Göteborg 20 mars bjöd föreningen in Ylva Byrman, språkkonsult, språkdoktorand vid Göteborgs universitet och känd från radioprogrammet ”Språket” i P1. Hon beskriver sitt forskningsarbete så här:

”Att vara både ordförande och sekreterare för samma möte – går det? Det är i alla fall arbetsvardagen för många skattebrottsutredare, som inte bara håller förhör utan också ska producera en text som återger förhöret. Eftersom texten gärna ska vara färdig vid förhörets slut, skriver många utredare under själva förhöret – något som kräver att man skiftar uppmärksamheten mellan samtalet och datorn där man samtidigt försöker formulera en text. Andra talar in sammanfattningar löpande under förhöret och transkriberar sedan sammanfattningen. Ytterligare andra spelar in hela förhöret och använder sedan inspelningen för att skriva en sammanfattning när förhöret är över. Men hur argumenterar utredarna för sina olika val? Och hur kan dokumentationsmetoden påverka själva förhöret?”

Dessa frågor svarade Ylva Byrman på när hon på ett intresseväckande sätt berättade om sin forskning för ett 25-tal åhörare, bland annat från några myndigheter.

Föreningens språkdag ägde rum på Scania i Södertälje den 20 november och bjöd på flera presentationer. Temat för konferensen var terminologi och fackspråk. Ett fyrtiotal språkentusiaster deltog i arrangemanget.

Fler bilder från språkdagen.


Föreningen Språkrådgivning och textvård