Länktips från webbinarium om Korp

Under en medlemsträff i januari 2022, som innehöll en demo av Språkbankens korpusverktyg Korp, delade medlemmarna tips på vidare läsning och andra korpustjänster med varandra. Här kommer alla länktips!

  • Finska språkinstitutets information om Korp:

https://www.sprakinstitutet.fi/sv/sprakhjalp/ordlistor_och_webbkallor/sprakbanken

https://www.sprakbruk.fi/-/flyg-med-korpen

  • Projektet Interaktion och variation i pluricentriska språk (IVIP), som har byggt upp en videokorpus:
  • Corpus of Contemporary American English, en engelskspråkig amerikansk korpus:

https://www.english-corpora.org/coca

  • Treq, en tjeckisk tvåspråkig korpus:

treq.korpus.cz

Similar Posts