Språkdagen inställd

På grund av bristande intresse har föreningen tyvärr varit tvungen att ställa in konferensen För svenskan i tiden, som skulle ha ägt rum den 24 november. Nu hoppas vi på en kul språkdag 2024 istället!

Similar Posts