Program för Konferensen Språk och demokrati
fredag 25 november 2022

09.30 Registrering och morgonkaffe

 

10.00 Välkommen

Hur, vad och varför denna dag!

Alexander Katourgi, Föreningen Språkrådgivning och textvård

Klarspråk och demokrati går hand i hand

Arbetet med klarspråk började under 1960-talet. Det var ett årtionde som startade flera olika demokratiseringsprocesser i vårt land. Här får vi veta mer om klarspråkets historiska utveckling, om språklagen och var klarspråket är idag.
Ingrid Olsson, Språkrådet

Lättläst svenska är demokrati!

Det började med en lättläst version av en bok som blivit en kontroversiell film och värderingen att alla ska ha tillgång till kultur. Presentationen handlar om utvecklingen av lättläst svenska i litteratur, nyheter och samhällsinformation, och hur det är med lättläst idag.
Ulla Bohman, Boarve konsult

Vad gömmer sig bakom texten?

Årets valrörelse präglades av budskap snarare än argumentation.
Valet av ord eller kanske snarare vilken typ av ord stor betydelse får då särskild betydelse. De ord man söker ska samla många människor mot gemensamma mål. Detta är inte olikt strävan vid formuleringar i organisationers värdegrunder.
Vad är detta för typ av ord?
Gunilla Almström Persson, Stockholms universitet

 

12.00–13.00 Vegetarisk lunch

 

13.00 Demokratisk mottagaranpassning

Alla har samma demokratiska rätt att förstå viktig samhällsinformation.
Många mottagare hindras av ett krångligt och otillgängligt språk som har sändarens perspektiv. Det är inte demokrati. Jönköpings kommun har genomfört ett webbtextprojekt om demokratisk mottagaranpassning tillsammans med faktiska mottagare. Emelie berättar i sin presentation om viktiga erfarenheter från projektet och visar konkreta exempel på hur den demokratiska rätten att förstå kan förverkligas i en offentlig verksamhet.
Emelie Fjertorp, Fjera AB

Vad gör nyheter på TV lätta att begripa?

Nyhetsjournalistikens viktigaste uppgift är att berätta och förklara för mottagaren om vad som sker i omvärlden. Den kunskapen är nödvändig när vi ska rösta eller på andra sätt delta i demokratiska processer. Många av oss konsumerar nyheter via tv eller olika play-kanaler, men det här audiovisuella innehållet är inte tillgängligt för alla. En del använder därför tjänster som syntolkning, teckenspråkstolkning, undertextning eller uppläst textremsa. Andra kan behöva att själva innehållet blir mer begripligt. Då behöver vi ta hänsyn till både ljud och bild, och hur dessa samverkar i en dynamisk miljö.
Ester Hedberg, Dyslexiförbundet

Begripliga domar

Det juridiska språket är ofta krångligt och många människor har svårt att förstå vad som står i en domstolstext. I en demokrati är det viktigt att medborgarna har förtroende för domstolarna. Därför måste också domarna vara begripliga. Domstolarna har arbetat mycket med begriplighet de senaste decenniet. I presentationen får vi veta hur begripliga domar och demokrati hänger ihop, vad som har varit svårt och vad som har förändrats.
Karin Påle-Bartes, Södertörns tingsrätt

Floskler – snart förstår ingen vad som sägs!

Floskler betyder tomma, innehållslösa ord eller uttryck som ofta används
för att skyla över konflikter och kamouflera okunskap, eller att få saker att låta viktigare än vad de är.
Gör floskler att ingen längre förstår vad som sägs?
Fredrik Kullberg, journalist och författare

–16.00 Vad har vi lärt oss idag?

Alexander Katourgi summerar dagen


Läs mer om dagens alla talare här!

Har du inte anmält dig till konferensen än? Anmäl dig här senast den 17 november!

Nu är det dags att anmäla sig till höstens mest intressanta konferens!

 

Föreningen Språkrådgivning och textvård bjuder in till konferensen Språk och demokrati

Fredag 25 november i Stockholm

 

Jobbar du med språk?
Är du intresserad av språk?
Vill du lära dig mer om hur vi använder språket?

Då ska du anmäla dig till konferensen Språk och demokrati. Anmäl dig här!

Dagen innehåller bland annat detta:

 • Klarspråk och demokrati går hand i hand
 • Lättläst svenska är demokrati 
 • Vad gömmer sig bakom texten? 
 • Vad gör nyheter lätta att begripa?
 • Demokratisk mottagaranpassning 
 • Floskler – snart förstår ingen vad som sägs!

Medverkar gör bland andra:

 • Alexander Katourgi, doktorand vid Lunds universitet
 • Ingrid Olsson, Språkrådet  
 • Ulla Bohman, Boarve konsult
 • Gunilla Almström Persson, forskare och lärare vid Stockholms universitet 
 • Ester Hedberg, journalist och språkrådgivare Dyslexiförbundet
 • Emelie Fjertorp, skribent och språkkonsult Fjera AB
 • Fredrik Kullberg, författare och journalist

Läs mer om alla talare här!

Hela programmet hittar du här!

Praktisk information

När: Fredag 25 november 2022, klockan 09.30–16.00

Var: Lustikulla konferens, Liljeholmsvägen 18 i Stockholm

Så här hittar du till konferenslokalen: https://lustikulla.se/index.php/hitta

Tunnelbana/Tvärbana: Liljeholmen 

Ta utgången mot tvärbanan (se skyltar i tunnelbanan).

Korsa spåren och följ vägen till vänster (du är nu på Liljeholmsvägen).
Nere vid T-korsningen går du över vägen och fortsätter till höger.
Lustikulla ligger i det gula tegelhuset på vänster sida.

Kostnad: 325 kronor för dig som är medlem i Föreningen Språkrådgivning och textvård
500 kronor för dig som inte är medlem

I konferensavgiften ingår förmiddagskaffe med macka samt vegetarisk lunchwrap med dryck och kaffe.  Bra pris – eller hur?

Skynda dig att anmäla dig här!

Sista anmälningsdag är 17 november och platserna är begränsade!

 

Har du frågor? Hör av dig till info@sprakradgivning.se

VÄLKOMMEN!

Under en medlemsträff i januari 2022, som innehöll en demo av Språkbankens korpusverktyg Korp, delade medlemmarna tips på vidare läsning och andra korpustjänster med varandra. Här kommer alla länktips!

 • Finska språkinstitutets information om Korp:

https://www.sprakinstitutet.fi/sv/sprakhjalp/ordlistor_och_webbkallor/sprakbanken

https://www.sprakbruk.fi/-/flyg-med-korpen

 • Projektet Interaktion och variation i pluricentriska språk (IVIP), som har byggt upp en videokorpus:
 • Corpus of Contemporary American English, en engelskspråkig amerikansk korpus:

https://www.english-corpora.org/coca

 • Treq, en tjeckisk tvåspråkig korpus:

treq.korpus.cz

Välkommen till föreningen Språkrådgivning och textvårds årsmöte 2020!

Välkommen till årsmötet 2020! Vi ses lördag den 14 mars i lokalen Bullerbyn på Karlavägen 100 i Stockholm. I år bjuder vi på ett föredrag om internationellt klarspråksarbete med Karin Hansson, språkvårdare på SCB, och efterföljande diskussioner innan vi sätter igång med årsmötet. Föredraget är öppet även för dig som inte är medlem. Oavsett om du är medlem eller inte vill vi ha din anmälan till info@sprakradgivning.se senast den 11 mars. Dagen är gratis för alla men du betalar för lunchen om du vill vara med på den.

Program
12.00 Lunch på Klang Market, Karlaplan
13.30 Föredrag om internationellt klarspråksarbete med Karin Hansson (SCB) på Karlavägen 100
14.30 Fika
15.00–16.00 Årsmöte (endast för medlemmar)

Anmälan
Anmäl dig senast 11 mars genom att skicka ett mejl till info@sprakradgivning.se och uppge:
● namn
● om du vill vara med på lunchen eller enbart föredrag och årsmöte
● eventuell specialkost till fikat.

Motioner
Har du en motion till årsmötet? Skicka den till info@sprakradgivning.se senast den 2 mars!

Väl mött! /Styrelsen


Föreningen Språkrådgivning och textvård